Učíme Informatiku

Portál pre všetkých moderných učiteľov informatiky

VZDELÁVACIE ŠTANDARDY

Inovovaný Štátny vzdelávací program

Inovovaný ŠVP pre 1.stupeň ZŠInformatika
Inovovaný ŠVP pre 2.stupeň ZŠInformatika
Inovovaný ŠVP pre gymnáziá so štvorročným a päťročným vzdelávacím programomInformatika
Inovovaný ŠVP pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programomInformatika
Cieľové požiadavky maturityInformatika

Štátny vzdelávací program

Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. Ciele vzdelávania sú postavené tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj osobnosti žiakov. Štátny vzdelávací program vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania. Je východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu, v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické podmienky a potreby regiónu. Štátny vzdelávací program vydáva a zverejňuje pre jednotlivé stupne vzdelania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

ŠVP pre 1.stupeň ZŠInformatická výchova 
ŠVP pre 2.stupeň ZŠInformatika
ŠVP pre gymnáziá Informatika

ŠTÁTNE VZDELÁVACIE PROGRAMY – VZDELÁVACIE ŠTANDARDY

Informatika pre NS
Informatika pre SOV
Informatika pre ÚSOV

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na smajlíka ju ohodnotíte!

Priemerné hlasovanie / 5. Počet hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.